Dikeledi ha di wele fatshe

Synopsis

Dikeledi ha di wele fatshe ke tshwantshiso e buang ka ngwanana ya bitswang Mamello ya robehileng lengwele mme a rojwa ke moshanyana ya bitswang Tatolo ya etsang Kereiti ya leshome le metso e mmedi. Mamello yena o etsa kereiti ya borobedi. Bobedi ba kana sekolo mmoho. Tatolo o dumela mpa empa batswadi ba hae ba latola hore ke ngwana wa hae. Taba ena e thatafala hoo e iswang moreneng ke batswadi ba Mamello hore morena a e rarolle. Morena le lekgotla la hae ba rarolla taba ena ka ho bitsa monga molato ho tla araba ditaba tsa hae ka pela ntatae. Kgabareng batswadi ba moshanyana ba hlolwa ke ditaba kaha mora a dumela molato mme a bontsha a rata ngwananyana. Nakong ena ditaba di thatafalla batswadi ba Tatolo mme ba lokela ho lefa molato.

Dikeledi ha di wele fatshe is a drama book that talks about Mamello who is a grade eight learner who is impregnated by a grade twelve learner Tatolo. They both go to the same school and are seen together after school. Tatolo admits to impregnating Mamello but his parents denies and say it is not him. The matter gets complicated between two parents that is is taken to the village king to resolve it. The king and his kingsmen calls the boy to question him about the matter in the presence of his father and he admits being the father of Mamello's unborn child. The matter gets resolved and his parents are requested to pay the damage. In the midst of all these, Mamello's parents stand with their daughter.

Abstract views: 4735 [Downloads in brackets]

Downloads

Download data is not yet available.
Cover Image
Published
18 November 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN
978-0-7992-2547-1

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
ISBN
978-0-7992-2547-1
Author(s)
Rethabile Possa-Mogoera
University of Cape Town
https://orcid.org/0000-0002-3472-7270